Voorwaarden van levering

1. Algemeen
1.1 Deze webwinkel wordt verzorgd door Groot Marketing Services. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Groot Marketing Services,

Willem-Alexanderstraat 14
5491HV Sint-Oedenrode
BTW-nummerNL076020460B01
KvK-nummer 16069535
Tel:+31(0)626708797.
email: info@gmswebshop.nl

BOVENSTAAND ADRES IS GEEN BEZOEK ADRES

1.2 Tijdens het bestelproces wordt u gewezen op de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Groot Marketing Services. Groot Marketing Services neemt geen bestelling in ontvangst als haar algemene voorwaarden niet zijn geaccepteerd. Van toepassing is steeds de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de koper na het sluiten van de overeenkomst de gelding van de herziene versie van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.

2. Bestelling
2.1 Wij streven ernaar om het product binnen de 4 werkdagen te leveren. Is dit niet mogelijk(bestelling tijdelijk niet op voorraad) of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 week na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval recht de bestelling zonder kosten te annuleren.
2.2 U kunt de bestelling binnen 14 dagen retouneren door binnen 7 dagen contact met ons op te nemen via tel.nummer 0031626708797 of email:info@gmswebshop.nl zodat wij hierover contact met u op kunnen nemen.

3. Prijzen
3.1. Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in EURO's en inclusief 21% btw, exclusief verzendings kosten.

3.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke regelingen of bepalingen dit noodzakelijk maken of. U heeft de bevoegdheid om de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

3.3 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

3.4 Betaling voor de bestelling kunt u doen door middel van de aangeboden betaalsystemen.

4. Persoonsgegevens en gegevensbeheer
4.1 Indien u een bestelling plaatst bij Gmswebshop, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Gmswebshop om uw bestelling te verwerken. Gmswebshop houdt zich aan de wet van de privacy.

4.3 Tenzij de afnemer heeft aangegeven dat de afnemer hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de afnemer worden opgenomen in een centraal bestand van Groot Marketing Services. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de afnemer volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Groot Marketing Services. De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

4.4 De afnemer kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Groot Marketing Services over de persoon van de afnemer worden opgenomen in het bestand van Groot Marketing Services. De afnemer is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.