Vitamo is eetlust opwekkend trekt vis aan binnen een straal van 3 meter en  die werkelijk betere vangsten oplevert. Het heeft een grote aantrekkingskracht op vissen, mede door een organisch gestimuleerde neiging tot voedselopname, die het op dat tijdstip aanwezige natuurlijke gedragspatroon sterk op gunstige wijze beïnvloedt. De leverancier raadt sterk af Vitamo te gebruiken om eetbare lokaassoorten te verbeteren. De concentratie van de vis wordt dan afgeleid van het soort haakaas zelf, wat tot een verstoring van het nagestreefde doel leidt.   Werking Vitamo is in hoge mate "digestief". Bij de ontwikkeling en samenstelling van Vitamo was het namelijk de bedoeling een stof te verkrijgen die niet alleen inwerkte op dat deel van de hersenschors dat Hippocampus wordt genoemd (via de zenuwvezels Fila Olfactoria) maar die ook een stimulans zou geven aan de interne secretie-klieren van de vis. De geur die Vitamo afgeeft bezit derhalve niet alleen het vermogen de vis aan te trekken en bijeen te houden, deze geur versterkt ook in hoge mate de behoefte aan voedsel. Vitamo is in feite reukloos, maar bij het contact met lucht of water komt door osmotische vergassing een sterke geurontwikkeling vrij die zeer penetrant is en zeer belangrijk, onoplosbaar. Deze geur bereikt door de kieuwbogen, met de zuurstofopname, de witte en rode bloedlichaampjes en activeert de impuls tot het opnemen van voedsel. Afhankelijk van de watertemperatuur bezit Vitamo een positief bereik variërend van 60 tot ca. 300 cm radiaal, hoewel in stromend water deze actieradius belangrijk groter kan worden geacht. De geur van Vitamo, zoals bij talrijke proeven werd vastgesteld, is dermate onafbreekbaar en penetrant, dat zelfs bestrijdingsmiddelen tegen insecten geheel werd geneutraliseerd. Toegepast in een veel kleinere hoeveelheid dan deze antimiddelen werden deze geheel afgebroken en neutraal gesteld. De onverkorte werkzaamheid van Vitamo, zelfs in zeer geringe hoeveelheid toegepast, kan op een vrijwel constante tijdsduur van ca. 30 minuten worden gesteld.ToepassingDe juiste toepassing van Vitamo kan het best worden bereikt door het kwastje, na het openen van het flesje, af te strijken en het haakaas vervolgens luchtig aan te tippen. Door Vitamo op deze wijze te gebruiken kan iedere aassoort in hoge mate aantrekkelijker worden gemaakt en tot betere vangsten gaan leiden. Stukjes vis of visjes voor snoekbaars, worm voor baars, zeelt of aal, aardappel, maïs, hennep. Karpro etc. voor karper, pluim voor brasem of voorn en zelfs natte vlieg en nimf voor het vliegvissen kan men met Vitamo extra vangkracht meegeven. Beslist niet eetbare stoffen, zoals b.v. onvermengd zand, kunnen door Vitamo, als lok voer, een bijzonder grote aantrekkingskracht krijgen. Wat in zo'n geval nuttig is, omdat het aas aan de haak centraal blijft staan. Wat ook wel eens door vissers gedaan wordt is een druppeltje of 2 Vitamo toevoegen aan wat casters die in het water  staan. Soms willen casters wel eens wat zuur ruiken, vooral als het (zogenaamd verse) voorverpakte casters zijn die gesealed zijn geweest in plastic zakjes. Vaak zijn deze casters voorzien van wat olie. De casters ruiken vaak wat zurig, maar als je ze kapot knijpt en ruikt blijken ze niet echt zuur te zijn. Dan doen 2 druppeltjes Vitamo goed door het water geroerd soms wonderen. De werking van Pol Vitamo zit het hem vooral in bepaalde irriterende stoffen die het bevat. Zodra je dit op een made smeert wordt deze dus extra levendig als gevolg van die irritatie. Echter pas wel op met het gebruik van Pol Vitamo op wormen, want door teveel te gebruiken smelten ze als het ware helemaal weg wat niet echt wenselijk is. Vitamo is geen geur geworden die mensen zal behagen, zoals vele andere geurtjes en reukjes dat wel doen. Vitamo werd echter ontwikkeld met het doel voor ogen grotere vangsten te verkrijgen. Kleur noch geur speelden daarbij een misleidende rol. Vitamo wil zich dan ook beslist niet voordoen als een "wondermiddel".  Bij zelfs geringe activiteit van de vis echter, zal Vitamo duidelijk van zijn aanwezigheid blijk geven en beslist tot grotere resultaten leiden. Onverschillig welke aassoorten men gebruikt voor onverschillig welke vissoort; Vitamo geeft deze aassoorten een extra aantrekkingskracht. Mede door een organisch gestimuleerde neiging tot voedselopname, die het op dat tijdstip aanwezige natuurlijke gedragspatroon sterk op gunstige wijze beïnvloedt. Zout waterAlle proeven en experimenten bij de ontwikkeling van Vitamo stonden in het teken van uitsluitend zoetwatervissen. Uit die proeven bleek overduidelijk hoe uitstekend Vitamo aan het gestelde doel beantwoordde. Ook in de praktijk kwam dat onmiskenbaar tot uitdrukking. Frappante vangsten, in de directe nabijheid van vissers die geen Vitamo gebruiken, deden soms zelfs aan toverij denken. Zeer duidelijk bleek dat het verschil in vangen alleen maar aan het al of niet gebruik van Vitamo te danken of te wijten was. Wat bleek echter? Sommige sportvissers begonnen aan de hand van de goede resultaten in zoetwater, ook Vitamo voor de zeevisserij te grbruiken. Om en om met hun vismaten, zodat het verschil kon worden vastgesteld. Vele uitzonderlijk goede aalvangsten, ook op slechte dagen, waren o.a. het resultaat. Palingen die een zeer duidelijke voorkeur gaven aan aas dat met Vitamo was behandeld. Een resultaat dat iedere twijfel buiten sloot. Enorme wijtingvangsten werden ons gemeld. Vangsten van een afmeting die nimmer te voren waren voorgekomen. Deze vis sneuvelde alleen en uitsluitend op aas dat met Vitamo was behandeld. Zodra Vitamo werd weggelaten stopte het aanbijten van de wijting abrupt.Merk: GMS Geur - SmaakstoffenBenaming: Pol VitamoInhoud: 10 cc